Gorbunov, M., and A. Shlyapnikov. “Stars from the GTSh10 Catalog in the Shajn’s Plan”. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii, Vol. 115, no. 1, Dec. 2019, pp. 33-37, doi:10.31059/izcrao-vol115-iss1-pp33-37.