Gorbunov, M. and Shlyapnikov, A. (2019) “Stars from the GTSh10 catalog in the Shajn’s Plan”, Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii, 115(1), pp. 33-37. doi: 10.31059/izcrao-vol115-iss1-pp33-37.