Fainshtein V., Stepanian N., Shtertser N., и др., 2016. Известия Крымской астрофизической обсерватории, Т. 112, № 2, С. 107–116. Доступно на: https://jn.craocrimea.ru/index.php/izvcrao/article/view/191 (Дата доступа: 23 июнь 2024)