Gorbunov, Maksim, and Aleksei Shlyapnikov. 2019. “Stars from the GTSh10 Catalog in the Shajn’s Plan”. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii 115 (1), 33-37. https://doi.org/10.31059/izcrao-vol115-iss1-pp33-37.