GORBUNOV, M.; SHLYAPNIKOV, A. Stars from the GTSh10 catalog in the Shajn’s Plan. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii, v. 115, n. 1, p. 33-37, 23 Dec. 2019.