Gorbunov, M., & Shlyapnikov, A. (2019). Stars from the GTSh10 catalog in the Shajn’s Plan. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii, 115(1), 33-37. https://doi.org/10.31059/izcrao-vol115-iss1-pp33-37