[1]
Gorbunov, M. and Shlyapnikov, A. 2019. Stars from the GTSh10 catalog in the Shajn’s Plan. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii. 115, 1 (Dec. 2019), 33-37. DOI:https://doi.org/10.31059/izcrao-vol115-iss1-pp33-37.